Kissojen perinnöllinen sydänsairaus HCM

Kissat, kuten kaikki elävät olennot, kantavat geeniperimässään perinnöllisiä sairauksia. Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM) on yksi yleisimmistä kissojen sydänsairauksista. Sitä esiintyy kissoilla yli roturajojen ja myös maatiaiskissoilla. Sairaus on vakava, parantumaton ja kuolemaan johtava.

Maine Coon -rotuisilla kissoilla HCM periytyy dominoivasti, eli jo yhdeltä vanhemmalta peritty yksi viallinen geeni riittää aiheuttamaan sairauden. Ragdolleilla puolestaan HCM periytyy ilmeisesti resessiivisesti, peittyvästi, jolloin yhden viallisen geenin kantaja ei yleensä sairastu. Muunmuassa sfinx-kissojen ja norjalaisten metsäkissojen sekä siperiankissojen HCM:n peritytymismekanismi ja sen myötä geenitesti on vasta tutkijoiden työn alla.

Siperiankissoilla tauti näyttää voivan ilmetä satunnaisesti, vaikkapa useamman sukupolven välein. Välissä olevat sukupolvet ovat siis kliinisesti terveitä. Tauti voi joskus olla myös oireiltaan hyvin lievä. Tämä viittaa siihen, että siperiankissoilla taudin puhkeamiseen tai puhkeamatta jäämiseen vaikuttavat kissan geeniperimän muutkin geenit kuin varsinainen mutaation sisältävä geeni, ns. auttajageenit. Siksi myös sairauden pois kitkeminen, ainakin ennen luotettavaa geenitestiä, on hyvin vaikeaa.

Karu todellisuus on, että perinnöllisiä sairauksia ei voida eläinpopulaatioista poistaa. Vaikka geneettinen testi Siperiankissan HCM:n toteamiseksi saataisin piankin valmiiksi ja kasvattajat ottaisivat sen tehokkaasti käyttöön valitessaan pentueista kasvatuskäyttöön tulevat kissat, HCM voisi periytyä jonkin muun geenin mukana. Esimerkiksi ihmisillä mahdollisia HCM:aa aiheuttavia geenejä tunnetaan lukuisia. Maine Cooneilla ja Ragdolleillakin, joilla periytyminen on suureksi osaksi saatu jäljitettyä tiettyyn geeniin, on myös muita HCM:n aiheuttajia kuin tämä yleisin jo selvitetty geenimutaatio. Jopa spontaanin mutaation mahdollisuus on olemassa.

>sivun alkuun


Kasvattajien vastuu

HCM kuten PKD ja muut perinnölliset sairaudet ovat ja pysyvät osana kissakantaa. Sairauden hallintaan saamista auttaa vain ja ainoastaan kasvattajien avoimuus terveysasioissa ja kissojen säännöllinen tutkituttaminen.

Kun kasvattaja tietää ja tiedostaa kasvattamansa linjan riskit hän voi pyrkiä systemaattisesti kasvatuksessaan seuraamaan ja ehkäisemään sairauden periytymistä. Kasvattaja on vastuullinen yhdistäessään kissat huolella perinnöllisiä näkökohtia silmällä pitäen. Tieto on tässäkin ensisijaisen tärkeä avain terveyteen, vaikka taudin periytymisen ymmärrys on vielä varsin puutteellista.

Geenivirhe ei ole kenenkään vika, vaan surullinen mutta luonnollinen asia.

>sivun alkuun

Miten HCM:aa voi torjua?

HCM:n osalta paras mahdollinen torjuntamekanismi on tällä hetkellä opiskella sukutauluja ja linjoja huolellisesti, jotta riskit eivät kasautuisi ja viedä kaikki kasvatuskäytössä olevat kissat HCM-ultraan useamman kerran siitosuran aikana. HCM voi näkyä alle vuoden ikäisessä pennussa, jolloin ensimmäistä ultraa asiantuntevalla lääkärillä voidaan suositella. Ajoissa havaittua HCM:aa on mahdollista hoitaa etenemistä hidastavilla lääkkeillä!

Suomalainen siperiankissakanta on vahva ja hyvinvoiva. Meillä on erittäin hienot ja terveet siperiankissat! Eläinten kasvatus kuitenkin on ja pysyy arvoituksellisena toimintana ja kasvattajien tehtävä on nimenomaan mahdollisuuksiensa mukaan tehdä riskit näkyviksi ja pyrkiä työllään välttämään niiden lisääntymistä kannassa. Jokainen nuoren kissan äkkikuolema tulisi ehdottomasti selvittää ruumiinavauksella, etteivät syyt jää arvailujen varaan!

>sivun alkuun

HCM testaussuositukset

Siperiankissan HCM periytyy hyvin mutkikkaasti. Kasvattajille on olemassa suositukset siperiankissojen HCMn testaamiseksi kasvatuskäytössä olevilla kissoilla.

Siperiankissan HCM-suositus

HCM-tapausten dokumentointi paranee kissojen tultua "länteen" ja testaamisen yleistyessä, joten tulevaisuudessa saatamme tietää enemmän. Tässä vaiheessa on vaan toimittava tähänastisen tiedon valossa.

Iloinen kissala ja HCM

Kettulin HCM-ultrassa näkyi lokakuussa 2007 täysin terve sydän. Kettuli ultrataan uudelleen keväällä 2010 yhtäaikaa tyttärensä Lucyn (Iloinen Pieni Ruususuu) kanssa. Jos molempien sydämet ovat terveet, voimme käyttää Lucyä kasvatukseen. Kettuli on leikkautettu ja sen jälkeläisistä ainoastaan Lucy on kasvatuskäytössä.

Otamme HCM-asian erittäin vakavasti, sillä Kettulin sukulinjassa on todettu HCM:aa. Siperiankissojemme astutus suunnitellaan huolella sukutaulut tutkien. Sekä testauksin että tarkalla pentuesuunnittelulla pyrimme minimoimaan HCMn esiintulon riskin seuraavissa sukupolvissa.

Kiitämme kokeneita kasvattajia ystävällisestä konsultointiavusta, jota olemme saaneet! Yhteistyö jatkukoon!


Tekstin tiedot HCM:sta pohjautuvat nettiartikkeleihin aiheesta ja eläinlääkärin haastatteluun.

   

 
 
     
 
www.ainoan.com is the headquarters of FIN*Iloinen © 2007
all content and graphics KallioLeiwo Enterprises unless otherwise noted
page last updated 100907


JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com